Thursday, September 25, 2014

Information and study resources

This website contains additional information and resources to courses that I lead. See panel above.
Site provides me with a flexible way of sharing data and communication with students.

As primary resources students should use following websites:
    SEPS - System of Electronic Support of Study (CZ)

Website of Department of Designing and Machine Components
    Official web Department of Designing and Machine Components (CZ)
    CAD courses official website (CZ)
    Software support (CZ)
 
    Support for subjects taught in English (EN)
 
Contact information and time for consultation is in section CONTACT

--

Webová stránka obsahuje doplňující informace a materiály k předmětům, které vyučuji. Stránka slouží k datové a jiné komunikaci se studenty.

Jako primární zdroje informací by však studenti měli využívat oficiální zdroje:
     SEPS - Systém Elektronické Podpory Studia

Webové stránký Ústavu konstruování a částí strojů
     Oficiální webové stránky Ústavu konstruování a částí strojů
     Podpora CAD předmětů (CZ)
     Softwarová podpora
   
     Předměty vyučované v Anglickém jazyce (EN)

Kontakt a informace o konzultacích naleznete v záložce CONTACT